Συχνότητα της παρουσίας και ευαισθησία στα αντιβιοτικά των Salmonella, Listeria, and Campylobacter spp. σε ωμά σουβλάκια από την αγορά της Θεσσαλονίκης (Β. Ελλάδα)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυχνότητα της παρουσίας και ευαισθησία στα αντιβιοτικά των Salmonella, Listeria, and Campylobacter spp. σε ωμά σουβλάκια από την αγορά της Θεσσαλονίκης (Β. Ελλάδα) (EL)
Incidence and antimicrobial susceptibility of Salmonella, Listeria, and Campylobacter spp. in raw “souvlaki” marketed in Thessaloniki (Northern Greece) (EN)

TZIKAS (Ζ. ΤΖΗΚΑΣ), Z.
LAZOU (Θ. ΛΑΖΟΥ), T.
SOULTOS (Ν. ΣΟΥΛΤΟΣ), N.
IOSSIFIDOU (Ε. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ), E.
PSOMAS (Ε. ΨΩΜΑΣ), E.

Στην εργασία αυτή διερευνήθηκε η συχνότητα της παρουσίας καθώς και η ευαισθησία στα αντιβιοτικά των Salmonella, Listeria, και Campylobacter spp. σε ωμά σουβλάκια από χοίρειο κρέας. Συνολικά εξετάστηκαν 105 δείγματα, που προέρχονταν από την αγορά της Θεσσαλονίκης. Salmonella spp. απομονώθηκαν από ποσοστό 1,9% των δειγμάτων. Τα 11 απομονωθέντα στελέχη των σαλμονελών ανήκουν σε 3 οροτύπους (S. SaintPaul, S. Fyris και S. Typhimurium) και βρέθηκε ότι ήταν ευαίσθητα σε ένα σύνολο 12 αντιβιοτικών και μετρίως ανθεκτικά στην τετρακυκλίνη. Listeria spp. και L. Monocytogenes απομονώθηκαν από ποσοστό 31,4% και 6,7%, αντίστοιχα, των δειγμάτων που εξετάστηκαν. Τα 7 απομονωθέντα στελέχη της L. monocytogenes ανήκουν στις ορολογικές ομάδες 2 (ορότυποι 1/2c και 3c) and 4 (ορότυποι 4b, 4d, και 4e) και βρέθηκε ότι ήταν ανθεκτικά στο ναλιδιξικό οξύ και την κεφτριαξόνη, μετρίως ανθεκτικά στην κλινδαμυκίνη και την κεφτριαξόνη, αλλά ευαίσθητα σε όλα τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της λιστερίωσης στον άνθρωπο και τα ζώα. Campylobacter spp. δεν ανιχνεύτηκαν σε κανένα από τα δείγματα. Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι τα σουβλάκια είναι δυνατόν να καταστούν επικίνδυνα για τη Δημόσια Υγεία λόγω της δυνατότητας παρουσίας των παθογόνων Salmonella spp. και L. Monocytogenes εάν δεν υποστούν επαρκή θερμική επεξεργασία. Επίσης, επιβάλλεται η εφαρμογή της καλής υγιεινής πρακτικής που θα αποτρέψει τη διασταυρούμενη μόλυνση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του προϊόντος. (EL)
Souvlaki is a popular Greek meat product consisting of small chunks or cubes of pork threaded on a small wooden or metal skewer. In the present study, 105 samples of raw pork souvlaki obtained from retail shops in Thessaloniki (Northern Greece) were screened for the incidence of Salmonella, Listeria, and Campylobacter and their susceptibility to various antimicrobial agents; serotyping of the isolates was also performed. Of the samples tested, 1.9% were positive for Salmonella and yielded 3 serovars (S. SaintPaul, S. Fyris and S. Typhimurium); 31.4% proved positive for Listeria spp. with 6.7% yielding L. monocytogenes isolates belonged to molecular serogroups 2 (serotypes 1/2c and 3c) and 4 ( serotypes 4b, 4d, and 4e). Campylobacter spp. were not detected in any of the samples tested. The antimicrobial susceptibility to various antimicrobial agents of 11 Salmonella strains and 7 L. monocytogenes strains was also determined by disc diffusion method. Salmonella spp. were susceptible to a panel of 12 antibiotics but displayed intermediate resistance to tetracycline. L. monocytogenes isolates were resistant to nalidixic acid and ceftriaxone, partly resistant to clindamycin and cefotaxime, but sensitive to all antibiotics commonly used in veterinary and human listeriosis. Our findings indicate that souvlaki could be a potential vehicle of food borne infections due to strains of L. monocytogenes and Salmonella spp. in the case of inadequate thermal processing. In addition, good hygienic practices must be applied to avoid cross-contamination during preparation or handling of the product. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Salmonella (EL)
σουβλάκι (EL)
συχνότητα παρουσίας (EL)
Listeria (EL)
αντιμικροβιακή ευαισθησία (EL)
Campylobacter (EL)
Salmonella (EN)
souvlaki (EN)
Listeria (EN)
antimicrobial susceptibility (EN)
incidence (EN)
Campylobacter (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 3 (2015); 161-168 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 3 (2015); 161-168 (EN)

Copyright (c) 2018 N SOULTOS, E IOSSIFIDOU, E PSOMAS, Z TZIKAS, T LAZOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.