Κάλυψη δερματικού ελλείμματος της βάσης της ουράς σε γάτα με αμφοτερόπλευρο περιστροφικό κρημνό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚάλυψη δερματικού ελλείμματος της βάσης της ουράς σε γάτα με αμφοτερόπλευρο περιστροφικό κρημνό (EL)
Bilateral rotation flaps for the closure of a wound at the tail base of a cat (EN)

RABIDI (Σ. ΡΑΜΠΙΔΗ), S.
SELTZA (T. ΣΕΛΤΣΑ), J.
DIDANGELOU (Χ. ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΥ), C.
ELEKIDOU (Ε. ΕΛΕΚΙΔΟΥ), E.
PAPAZOGLOU (Λ.Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ), L. G.

Γάτα ηλικίας 2,5 ετών προσκομίστηκε με ιστορικό τραύματος στη βάση της ουράς ως αποτέλεσμα αποστήματος από διαμάχη με άλλες γάτες. Το τραύμα αντιμετωπίστηκε ως ανοικτό για 3 ημέρες μετά την προσκόμιση και ακολούθως καλύφθηκε με αμφοτερόπλευρο περιστρεφόμενο δερματικό κρημνό. Ένα χρόνο μετά την επέμβαση η γάτα είναι υγιής και το τραύμα έχει επουλωθεί χωρίς επιπλοκές. (EL)
A 2, 5 - year-old DSH female spayed cat was presented with a history of a tail base wound resulted from an abscess inflicted in a cat fight. The wound was managed initially as an open wound for 3 days and was covered with a bilateral rotation flap. One year after surgery the cat was reported to be in good health and the wound healed uneventfully. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

περιστρεφόμενος κρημνός (EL)
δήγμα (EL)
βάση ουράς (EL)
γάτα (EL)
τραύμα (EL)
wound (EN)
bite injury (EN)
cat (EN)
rotation flap (EN)
tail base (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 4 (2015); 211-214 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 4 (2015); 211-214 (EN)

Copyright (c) 2018 J SELTZA, S RABIDI, E ELEKIDOU, C DIDANGELOU, LG PAPAZOGLOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.