Ανίχνευση και μοριακή ταυτοποίηση των στελεχών της σαλμονέλας που απομνώθηκαν από ένα βιομηχανικό αγρόκτημα στρουθοκαμήλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνίχνευση και μοριακή ταυτοποίηση των στελεχών της σαλμονέλας που απομνώθηκαν από ένα βιομηχανικό αγρόκτημα στρουθοκαμήλων (EL)
Detection and Molecular Identification of Salmonella Strains Isolated from an Industrial Ostriches farm (EN)

KOOCHAKZADEH, A.
GHODDUSI, A.
ASHRAFI TAMAIL, I.
MAHMOODI, P.
MOHAMMADZADEH, A.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
Poultry salmonellosis, one of the most prevalent diseases and major source of food-borne infections to humans due to consumption of poultry products is worldwide in distribution. The aim of this study was to investigate the incidence of salmonellosis in ostriches by culture and PCR , determination of antibiotic resistance pattern of the isolates and the infected ostriches antibody level. 87 fecal samples from one industrial ostrich farm with clinical signs of diarrhea, weight loss, mortality and reduced hatchability were collected and evaluated for presence of the Salmonella. Salmonella was isolated according to standard culture and biochemical tests. The Salmonella positive samples were serotyped with O and H antisera based on slide and tube agglutination tests. PCR was done for detection of serovars Infantis and Enteritidis. Then the antibiotic resistance against 14 antimicrobial agents were tested. The antibody level of the infected ostriches were measured by WIDAL agglutination test. Results indicated 9.1% (8 of 87) of ostriches were positive for Salmonella. Serotyping results showed 3 samples were serovar Infantis and 5 samples were serovar Enteritidis and PCR confirmed the serotyping results. All 8 samples were resistant to tetracyclin and ampicillin but sensitive to other antibiotics including ciprofloxacin, kanamycin, sultrim, cephalothin, norfloxacin, chloramphenicol, flumequine, nitrofurantoin, coamoxiclav, gentamicin, enrofloxacin and cefotaxime The results of WIDAL agglutination test indicated that all ostriches were negative except 8 Salmonella positive ostriches with the titres 1/80 to 1/360 for the O and 1/80 to 1/640 for the H antigens. To our knowledge this is the first study which reports the peresence of Salmonella Infantis in ostriches in Iran and more studies should be done to investigate this pathogen in ostriches herds of Iran. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

στρουθοκάμηλος (EL)
Ιράν (EL)
Σαλμονέλλα (EL)
PCR (EL)
Salmonella (EN)
Iran (EN)
ostriches (EN)
PCR (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 507-512 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 507-512 (EN)

Copyright (c) 2018 A MOHAMMADZADEH (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.