Μη μεταστατικό λειομυοσάρκωμα του ειλεού σε ηλικιωμένο περιστέρι (Columba livia)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜη μεταστατικό λειομυοσάρκωμα του ειλεού σε ηλικιωμένο περιστέρι (Columba livia) (EL)
Non-metastatic ileal leiomyosarcoma in an aged pouter pigeon (Columba livia) (EN)

LOUKOPOULOS, P
GORNATTI CHURRIA, CD

Νεοπλάσματα που προέρχονται από το μυϊκό χιτώνα του εντέρου αναφέρονται σπάνια στα πτηνά. Ενα ενήλικο αρσενικό περιστέρι “pouter” (Columba livia) παρουσιάστηκε με ανορεξία, υπνηλία, προοδευτική απίσχναση και κίτρινη διάρροια διάρκειας 4 ημερών και απεβίωσε παρά τη χορήγηση αντιβιοτικών και αντιπαρασιτικής αγωγής. Νεκροτομικά, ο ειλεός έφερε μία λευκωπή, οζώδη μάζα διαμέτρου 0.8 εκ. η οποία προκαλούσε σοβαρού βαθμού στένωση του αυλού. Ιστοπαθολογικά, η μάζα αποτελείτο από ένα καλά περιγεγραμμένο νεόπλασμα που αφορούσε και επέκτεινε το μυϊκό χιτώνα και διείσδυε στο βλεννογόνο. Το νεόπλασμα αποτελείτο από κυτταρικά εμβριθή πληθυσμό ατρακτοειδών κυττάρων διατεταγμένων σε ευρείες αλληλοπλεκόμενες δεσμίδες, με επιμήκεις πυρήνες και ήπια ανισοκυττάρωση και ανισοπυρήνωση. Ανοσοϊστοχημικά, το νεόπλασμα ήταν θετικό στη δεσμίνη και ακτίνη του λείου μυϊκού ιστού και αρνητικό στην κυτταροκερατίνη και c-kit. Με βάση τα μακροσκοπικά, ιστοπαθολογικά και ανοσοϊστοχημικά ευρήματα, ετέθη η διάγνωση του ειλεακού λειομυοσαρκώματος. Η παρούσα είναι η πρώτη αναφορά ειλεακού λειομυοσαρκώματος σε Columbiformes και μία από τις λίγες αναφορές εντερικών νεοπλασμάτων του λείου μυϊκού χιτώνα σε πτηνά. (EL)
Intestinal smooth muscle neoplasms are rarely reported in avian species. An aged male pouter pigeon (Columba livia) had anorexia, somnolence, progressive emaciation and yellowish diarrhea of four days’ duration and died despite antibiotic and antiparasitic treatment. At necropsy, the ileum bore a whitish, nodular, 0.8 cm in diameter mass severely narrowing the lumen. Histopathologically, the ileal mass was a well-demarcated, expansile neoplasm severely expanding the tunica muscularis and invading the mucosa. The neoplasm was composed of densely packed spindle cells with elongated nuclei arranged in broad interlacing bundles, and showing mild anisocytosis and anisokaryosis. Immunohistochemically, the neoplasm was positive for desmin and smooth muscle actin, and negative for cytokeratin, and c-kit. The gross, histopathologic and immunohistochemical findings provided the diagnosis of ileal leiomyosarcoma. This is the first report of an ileal leiomyosarcoma in Columbiformes and one of few intestinal smooth muscle neoplasms described in birds. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Columbiformes (EL)
λειομυοσάρκωμα (EL)
περιστέρι (EL)
νεόπλασμα (EL)
ειλεός (EL)
ileum (EN)
pouter pigeon (EN)
Columbiformes (EN)
neoplasm (EN)
leiomyocarcoma (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 675-680 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 675-680 (EN)

Copyright (c) 2018 CD GORNATTI CHURRIA, P LOUKOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.