Η κυτταρολογική εξέταση του επιπεφυκότα στον σκύλο και τη γάτα: δειγματοληψία, διαγνωστικές τεχνικές και ευρήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ κυτταρολογική εξέταση του επιπεφυκότα στον σκύλο και τη γάτα: δειγματοληψία, διαγνωστικές τεχνικές και ευρήματα (EL)
Conjunctival cytology assessment in dogs and cats. Sampling, diagnostic techniques and findings (EN)

ATHANASIOU, L. V.
PAPAIOANNOU, N.
PSEMMAS, D. Ε.

Ο επιπεφυκότας λειτουργεί ως φυσικός και φυσιολογικός φραγμός έναντι μικροοργανισμών και ξένων σωμάτων, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στην ανοσολογική άμυνα του οφθαλμού. Aποτελεί ένα εύκολα προσβάσιμο βιολογικό υλικό για δειγματοληψία και εξέταση. Η συλλογή του κυτταρολογικού υλικού συνιστάται σε παρουσία οφθαλμικού εκκρίματος, ερυθρότητας ή μάζας καθώς και σε πιθανή εντόπιση παθογόνων παραγόντων. Στις τεχνικές συλλογής, ανάλογα με τις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν και τις πιθανές επιπλοκές, περιλαμβάνονται κυρίως τα ξέσματα, η παρακέντηση με λεπτή βελόνα, τα εντυπώματα και η λήψη ιστοτεμαχίου. Οι διαγνωστικές μέθοδοι που συνήθως εφαρμόζονται είναι η μικροσκοπική εξέταση του ληφθέντος κυτταρικού υλικού, η καλλιέργεια και το αντιβιόγραμμα, η δοκιμή απομόνωσης ιού, οι μοριακές τεχνικές (PCR), η δοκιμή άμεσου ανοσοφθορισμού για την ανίχνευση αντιγόνου καθώς και η ιστοπαθολογική εξέταση των ιστοτεμαχίων. Τα ευρήματα των εξετάσεων αυτών όπως η παρουσία φλεγμονικών, νεοπλασματικών ή άλλων μη τυπικών κυττάρων, ενδοκυτταρικών έγκλειστων αλλά και η ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών, συνεισφέρουν στη διάγνωση όχι μόνο παθολογικών καταστάσεων του οφθαλμού αλλά και συστημικών νοσημάτων. (EL)
The conjunctiva provides a physical and physiological barrier against microorganisms and foreign bodies and also contributes to the ocular immunological defense. It constitutes a straightforward and accessible tissue for sampling and examination. Sampling indications include: changes in color, surface irregularities, thickening, or masses, ocular discharge and the identification of infectious organisms. Samples for conjunctival evaluation may be collected with exfoliative or abrasive techniques, aspiration, impression and conjunctival biopsy. The most commonly used and clinically useful laboratory methods for the assessment of conjunctival specimens are: microscopic examination of cytological preparations, culture and susceptibility testing, live virus isolation, polymerase chain reaction, direct immunofluorescent antigen test and histopathological examination for snip biopsies. Findings like inflammatory or neoplastic cells, cellular alterations, inclusion bodies and microorganisms, offer valuable information not only for localized ocular disorders, but for systemic diseases as well. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κυτταρολογία (EL)
Σκύλος (EL)
τεχνικές δειγματοληψίας (EL)
ευρήματα (EL)
γάτα (EL)
διαγνωστικές μέθοδοι (EL)
επιπεφυκότας (EL)
cytology (EN)
sampling techniques (EN)
conjunctiva (EN)
findings (EN)
cat (EN)
diagnostic methods (EN)
dog (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

2018-05-02


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 701-710 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 701-710 (EN)

Copyright (c) 2018 LV ATHANASIOU, DE PSEMMAS, N PAPAIOANNOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.