Φυτοβιοτικά: Νέα φυσική προσέγγιση αντιμετώπισης της ασκαριδίωσης των πτηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦυτοβιοτικά: Νέα φυσική προσέγγιση αντιμετώπισης της ασκαριδίωσης των πτηνών (EL)
Botanicals: a natural approach to control ascaridiosis in poultry (EN)

PAPAZAHARIADOU, M.
MOUSTAKIDIS, K.
FLOROU-PANERI, P.
SYMEONIDOU, I.
BONOS, E.
CHRISTAKI, E.

Τα παράσιτα (πρωτόζωα, έλμινθες, αρθρόποδα) αποτελούν σημαντική απειλή για τα πτηνά παγκοσμίως. Μεταξύ των ελμίνθων, τα νηματώδη συνιστούν τη σπουδαιότερη ομάδα παρασίτων των πτηνών. Το νηματώδες Ascaridia galli, αίτιο της ασκαριδίωσης των πτηνών, είναι ένα από τα πλέον σημαντικά και συχνά παράσιτα, προκαλώντας σοβαρές οικονομικές απώλειες, που συνδέονται με το κόστος θεραπείας, τη μειωμένη αξιοποίηση της τροφής και τη μείωση της παραγωγής αυγών και κρέατος. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η αλόγιστη χρήση ανθελμινθικών φαρμάκων οδήγησε στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε κάποια ανθελμινθικά που χρησιμοποιήθηκαν σε πτηνά, γεγονός που σχετίζεται με την παρουσία καταλοίπων στα προϊόντα των πτηνών. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει στραφεί στη χρήση φυτοβιοτικών στη διατροφή των πτηνών εξαιτίας των ανθελμινθικών ιδιοτήτων τους. Επιπλέον, η χρήση αυτών των φυτικής προέλευσης ουσιών σεσύγκριση με τα συμβατικά συνθετικά ανθελμινθικά φάρμακα θεωρείται ως μια φυσική και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση από τους καταναλωτές. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η παράθεση των ερευνών, τόσο in vivo όσο και in vitro, που παρουσιάζουν την ανθελμινθική αποτελεσματικότητα διαφόρων φυτοβιοτικών στον έλεγχο της ασκαριδίωσης των πτηνών. (EL)
Parasites (protozoa, helminthes, arthropods) represent a main threat for poultry worldwide. Among helminthes, nematodes constitute the most important group of parasites of poultry. The nematode Ascaridia galli, the cause of ascaridiosis in poultry, is one of the most important and prevalent parasites, resulting in serious economic losses, associated with the treatment cost, the decreased feed efficiency, and the poor egg and meat production. During the past few decades the indiscriminate use of anthelmintic drugs has generated several cases of resistance in helminthes in poultry, situation which is coupled with the severity of residues in poultry products. For this reason, nowadays attention has been drawn to the use of botanicals in poultry diet, due to their anthelmintic properties. Furthermore, the dietary use eco-friend ly of these plant derived substances compared to conventional synthetic anthelmintic drugs is considered as a natural and ecofriendly approach by the consumers. The focus of the present review is to recapitulate the studies, both in vivo and in vitro, that have demonstrated the anthelmintic efficacy of various dietary botanicals in controlling poultry ascaridiosis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Φυτοβιοτικά (EL)
Ascaridia galli (EL)
Πτηνά (EL)
Ελμινθες (EL)
poultry (EN)
botanicals (EN)
helminthes (EN)
ascaridia galli (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-05-02


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 711-722 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 711-722 (EN)

Copyright (c) 2018 I SYMEONIDOU, E BONOS, K MOUSTAKIDIS, P FLOROU-PANERI, E CHRISTAKI, M PAPAZAHARIADOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.