Ανάλυση Μοριακής Διαφορετικότητας των φυλών αιγοειδών Jattal και Dera Din Panah από το Πακιστάν με microsatellite markers

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάλυση Μοριακής Διαφορετικότητας των φυλών αιγοειδών Jattal και Dera Din Panah από το Πακιστάν με microsatellite markers (EL)
Molecular Diversity Analysis of Jattal and Dera Din Panah Goat Breeds of Pakistan using Microsatellite Markers (EN)

NADEEM, A.
NAWAZ, A.
JAVED, M. M.
SHAHEEN, M.
MARIKAR, F.
HUSSAIN, T.
BABAR, M. E.
MUSTHAFA, M. M.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
This paper evaluates the genetic diversity of goat breeds in Pakistan, a country blessed with a wide range of goats spread throughout with distinct features contributing to a rich Animal Genetic Resource. The genetic diversity of two goat breeds (Jattal and Dera Din Panah) was assessed with 25 animals representing the two breeds using 16 microsatellite markers. The mean observed and expected heterozygosity of both goat breed populations were observed as 0.83+0.21. The average number of observed alleles was 3.6+1.6 for all loci. The mean polymorphic information content for a goat breed was 0.45, indicating the usefulness of markers panel. Highest Nei’s standard genetic distance (Ds) value of 0.0612 was observed between Jattal and Dera Din Panah goats, and the mean Fst value was 0.013. The measures of genetic variation revealed a good scope for effective improvement, conservation, and designing national breeding policies, in future, for Pakistan goat breeds. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

genetic diversity (EL)
Pakistan (EL)
Microsatellite markers (EL)
goat breeds (EL)
genetic diversity (EN)
Pakistan (EN)
Microsatellite markers (EN)
goat breeds (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-05-02


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 791-796 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 791-796 (EN)

Copyright (c) 2018 T HUSSAIN, M SHAHEEN, ME BABAR, MM MUSTHAFA, A NADEEM, A NAWAZ, MM JAVED, FMMT MARIKAR (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.