Πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά του Στωικού σοφού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΚΕΕΦ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠολιτική και κοινωνική συμπεριφορά του Στωικού σοφού

Πρωτοπαπά-Μαρνέλη , Μαρία

La présente étude analyse les paramètres régulateurs du comportement du sage stoïcien dans la vie sociale et politique à la fin du IVe siècle avant notre ère. Des événements politiques, tels la disparition des frontières de la cité-état, l΄unification des cités grecques sous Alexandre, avec un parallèle mouvement de populations de la Grèce vers l΄Egypte et l΄Asie Mineure et vice-versa, provoquèrent un déséquilibre tant sentimental que social à l΄homme des anciennes cités, protégées dans le passé par leurs frontières. Se sentant faible et isolé dans le milieu où auparavant jouait un rôle régulateur da sa polis, l΄homme recourt à la philosophie, son seul support intellectuel, afin de s΄orienter à nouveau comme personnalité et de retrouver son équilibre intérieur. Les écoles philosophiques qui naquirent à Athènes à cet effet proposaient à l΄homme diverses méthodes pour lui apprendre à faire face aux circonstances. L΄école stoïcienne, par son fondateur, Zénon de Cittium, enseignait une vie en conformité avec la nature et proposait une conduite fondée sur la logique pour vivre avec ses semblables et pour participer aux affaires de la cité. Les écrits des Stoïciens révèlent un nombre de traités sur la morale, à travers lesquels ces philosophes imposaient de règles de conduite à ces nouvelles sociétés. Étant sociable par nature, le sage est paré ainsi de civilité, dans la mesure où la nature lui dicte comment vivre en conformité avec celle-ci.

Επετηρίδα

Συμπεριφορά
Ιστορία της Φιλοσοφίας
Στωική Φιλοσοφία
Κοινωνία
Πολιτική


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2004*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.