Πώλησις δένδρων ἀποβιώσαντος ὀφειλέτου ὑπό τῶν δανειστῶν του, 1816, Ὀκτωβρίου 16, Σίφνος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1956 (EL)
Πώλησις δένδρων ἀποβιώσαντος ὀφειλέτου ὑπό τῶν δανειστῶν του, 1816, Ὀκτωβρίου 16, Σίφνος

Πετρόπουλος , Γεώργιος Α.

Νομικά έγγραφα Σίφνου της συλλογής Γ. Μαριδάκη, 1684-1835 : μετά συμβολών εις την έρευναν του Μεταβυζαντινού Δικαίου εκδιδόμενα υπό Γεωργίου Α. Πετρόπουλου

Εκδόσεις πηγών του δικαίου
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Εμπράγματο δίκαιο
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο
Δυτικό μεσαιωνικό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό


Ελληνική γλώσσα

1956*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.