Ὁμολογία τοῦ κοινοῦ τῆς Ἀμοργοῦ, 1810, Σεπτεμβρίου 28, Ἀμοργός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1956 (EL)
Ὁμολογία τοῦ κοινοῦ τῆς Ἀμοργοῦ, 1810, Σεπτεμβρίου 28, Ἀμοργός

Πετρόπουλος , Γεώργιος Α.

Νομικά έγγραφα Σίφνου της συλλογής Γ. Μαριδάκη, 1684-1835 : μετά συμβολών εις την έρευναν του Μεταβυζαντινού Δικαίου εκδιδόμενα υπό Γεωργίου Α. Πετρόπουλου

Βυζαντινό δίκαιο-Εμπορο-ναυτικό δίκαιο
Δυτικό μεσαιωνικό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Γενικές αρχές
Εκδόσεις πηγών του δικαίου
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Δημόσιο δίκαιο-Πολιτειακοί θεσμοί
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Εμπορο-ναυτικό δίκαιο
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Γενικές Αρχές


Ελληνική γλώσσα

1956*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.