Τα ἐρωτήματα τοῦ Ὑπουργείου τῆς Δικαιοσύνης τοῦ ἔτους 1833 περί τῶν νομικῶν ἐθίμων και αἱ ἐπ' αὐτῶν ἀπαντήσεις τῶν τοπικῶν ἀρχῶν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1955 (EL)
Τα ἐρωτήματα τοῦ Ὑπουργείου τῆς Δικαιοσύνης τοῦ ἔτους 1833 περί τῶν νομικῶν ἐθίμων και αἱ ἐπ' αὐτῶν ἀπαντήσεις τῶν τοπικῶν ἀρχῶν

Βισβίζης , Ιάκωβος Τ.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Επετηρίδα

Εκδόσεις πηγών του δικαίου
Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Αστικό δίκαιο-Κληρονομικό δίκαιο
Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο
Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Αστικό δίκαιο-Πολιτική Δικονομία
Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο
Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Αστικό δίκαιο-Εμπράγματο δίκαιο


Ελληνική γλώσσα

1955*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.