Νομική γνωμοδότησις τῆς ἐν Βερολίνω Νομικής Σχολής. Περί παραγραφής τῶν ἀγωγών τοῦ Δημοσίου κατά τόν Ρωμαϊκόν και Βυζαντινόν νόμον.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1976 (EL)
Νομική γνωμοδότησις τῆς ἐν Βερολίνω Νομικής Σχολής. Περί παραγραφής τῶν ἀγωγών τοῦ Δημοσίου κατά τόν Ρωμαϊκόν και Βυζαντινόν νόμον.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Επετηρίδα

Δίκαιο του νέου ελληνικού κράτους-Δημόσιο δίκαιο-Διοικητικό δίκαιο
Βυζαντινό δίκαιο-Δημόσιο δίκαιο


Ελληνική γλώσσα

1976*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.