Ο κώδικας Vaticanus Graecus 2639. Ναξιακά νοταριακά έγγραφα του δουκάτου του Αιγαίου και της τουρκοκρατίας (1472-1598 και 1702-1798). Εισαγωγή- Β. Ιστορική και νομική επισκόπηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
Ο κώδικας Vaticanus Graecus 2639. Ναξιακά νοταριακά έγγραφα του δουκάτου του Αιγαίου και της τουρκοκρατίας (1472-1598 και 1702-1798). Εισαγωγή- Β. Ιστορική και νομική επισκόπηση

Καραμπούλα , Δήμητρα Π.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Επετηρίδα

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Δημόσιο δίκαιο-Πολιτειακοί θεσμοί
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Κληρονομικό δίκαιο
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Γενικές Αρχές


Ελληνική γλώσσα

2012-2013*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.