Περὶ τῆς ἀρχῆς « ἔγκλημα δὲν ὑπάρχει οὐδὲ ποινὴ ἐπιβάλλεται ἄνευ νόμου». Βυζάντιο-Τουρκοκρατία-Μετεπαναστατικοὶ χρόνοι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Περὶ τῆς ἀρχῆς « ἔγκλημα δὲν ὑπάρχει οὐδὲ ποινὴ ἐπιβάλλεται ἄνευ νόμου». Βυζάντιο-Τουρκοκρατία-Μετεπαναστατικοὶ χρόνοι

Τουρτόγλου , Μενέλαος Α.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Επετηρίδα

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Ποινικό δίκαιο-Ουσιαστικό δίκαιο
Βυζαντινό δίκαιο-Ποινικό δίκαιο-Ουσιαστικό δίκαιο
Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Ποινικό δίκαιο-Ουσιαστικό δίκαιο


Ελληνική γλώσσα

2004*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.