Προσδιορισμός ανομικών παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν στη χρήση Ναρκωτικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
Προσδιορισμός ανομικών παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν στη χρήση Ναρκωτικών (EL)

Περαντζάκη-Καράτζογλου, Ιωάννα (EL)

άρθρο (EL)

Ναρκωτικά και έγκλημα (EL)
Ανομία -- Ιστορία (EL)
Anomy -- History (EN)
Drugs and Crime (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995 (EL)

Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας (τεύχος 11-16) 220-240 (1995) (EL)

Ελληνική Εταιρία Εγκληματολογίας (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.