Σύνδρομο down και οικογένεια στην Ελλάδα: η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις οικογένειες τους: μια διεπιστημονική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σύνδρομο down και οικογένεια στην Ελλάδα: η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις οικογένειες τους: μια διεπιστημονική προσέγγιση (EL)

Σιούτης, Στέργιος (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας (EL)
Ποταμιάνος, Γρηγόρης (EL)
Συνοδινού, Κλαίρη (EL)
Σαμαρτζή, Σταυρούλα (EL)

Διδακτορικές Διατριβές (EL)

Άτομα με ειδικές ανάγκες -- Οικογενειακή φροντίδα -- Ελλάδα (EL)
Σύνδρομο Down (EL)
Άτομα με ειδικές ανάγκες -- Υπηρεσίες για -- Ελλάδα (EL)
Άτομα με ειδικές ανάγκες -- Εκπαίδευση -- Ελλάδα (EL)
People with disabilities -- Home care -- Greece (EN)
People with disabilities -- Education -- Greece (EN)
People with disabilities -- Services for -- Greece (EN)
Down syndrome (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009-02-09
2007
2009-02-09T11:53:53Z

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.