Είναι αμφίδρομη η σχέση ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης;

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Είναι αμφίδρομη η σχέση ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης; (EL)

Σαρρή, Δέσποινα (EL)

Κεραμίδου, Ιωάννα (EL)
Λυμπεράκη, Αντιγόνη (EL)
Λαμπρινίδης, Ματθαίος Ι. (EL)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Εργασιακή πολιτική -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)
Ανταγωνισμός (EL)
Απασχόληση (Οικονομική θεωρία) (EL)
Competition (EN)
Employment (Economic theory) (EN)
Labor policy -- European Union countries (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-02-10T10:27:31Z
2009-02-10

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.