Μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η περίπτωση της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η περίπτωση της Ελλάδας

Μπόζκοβα, Ρούσκα (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (EN)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- Αποδημία και εποίκηση -- Κυβερνητική πολιτική
Δίκαιο αποδημίας και εποίκησης -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Ελλάδα -- Αποδημία και εποίκηση -- Κυβερνητική πολιτική (EL)
Μετανάστες -- Ελλάδα (EL)
Emigration and immigration law -- European union countries (EN)
European union countries -- Emigration and immigration -- Government policy (EN)
Immigrants -- Greece (EN)
Greece -- Emigration and immigration -- Government policy (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-05T09:39:16Z
2009-03-05

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.