Το άρθρο 28 του συντάγματος και η σχέση αυτού με το κοινοτικό δίκαιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το άρθρο 28 του συντάγματος και η σχέση αυτού με το κοινοτικό δίκαιο

Σκόκου, Ιωάννα (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (EL)
Νικολόπουλος, Ηλίας (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Συνταγματικό δίκαιο -- Ελλάδα
Δίκαιο -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Constitutional law -- Greece (EN)
Law -- European Union countries (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008-06
2009-03-06
2009-03-06T09:59:13Z

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.