Κριτική της δικαιϊκοπολιτικής φιλοσοφίας του Thomas Hobbes υπό το φως της αριστοτέλειας φιλοσοφίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Κριτική της δικαιϊκοπολιτικής φιλοσοφίας του Thomas Hobbes υπό το φως της αριστοτέλειας φιλοσοφίας

Χρυσαείδης, Δημήτριος (EL)

Χούγιας-Παλαιολόγος, Αλέξανδρος (EL)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Δίκαιο -- Φιλοσοφία
Law -- Philosophy (EL)
Aristotle (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-06
2009-03-06T10:19:11Z

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.