Ποσοτική εκτίμηση του εφικτού λόγου μη εργαζομένων-εργαζομένων: μια ανάλυση εισροών-εκροών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ποσοτική εκτίμηση του εφικτού λόγου μη εργαζομένων-εργαζομένων: μια ανάλυση εισροών-εκροών

Γκρόζα, Ελένη (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (EL)
Μαριόλης, Θεόδωρος (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Εισροές-εκροές, Ανάλυση των -- Ελλάδα
Εργατικό δυναμικό -- Μαθηματικά μοντέλα
Labor supply -- Mathematical models (EN)
Input-output analysis -- Greece (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-06T12:31:18Z
2009-03-06

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.