Διαχρονική μελέτη της ταχύτητας και του ελέγχου επεξεργασίας από την παιδική στην εφηβική ηλικία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Διαχρονική μελέτη της ταχύτητας και του ελέγχου επεξεργασίας από την παιδική στην εφηβική ηλικία (EL)

Σπανούδης, Γιώργος (EL)

Πλατσίδου, Μαρία (EL)
Δημητρίου, Ανδρέας (EL)
Κιοσεόγλου, Γρηγόρης (EL)
Συρμάλη, Κυριακή (EL)

άρθρο (EL)

Παιδοψυχολογία (EL)
Εφηβική ψυχολογία -- Έρευνα (EL)
Adolescent psychology -- Research (EN)
Child psychology (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 3) (τεύχ. 1) 29-70 (1996) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.