Συγκρότηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου αξιοποίησης δημόσιας ακίνητης περιουσίας: ειδικά σχέδια αξιοποίησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Συγκρότηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου αξιοποίησης δημόσιας ακίνητης περιουσίας: ειδικά σχέδια αξιοποίησης (EL)
Constituting strategic and operational plan for the exploitation of public real estate property: special plans of exploitation (EN)

Μαγκλάρας, Βασίλειος Μ. (EL)

Ροβολής, Αντώνιος (EL)
Καραγάνης, Αναστάσιος Ν. (EL)
Τασόπουλος, Αναστάσιος (EL)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (EL)

Διδακτορικές Διατριβές (EL)

Κρατική ιδιοκτησία -- Ελλάδα (EL)
Κρατική ιδιοκτησία -- Ελλάδα -- Διαχείριση (EL)
Ακίνητη περιουσία δημοσίου, στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης δημόσιας ακίνητης περιουσίας, επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης δημόσιας ακίνητης περιουσίας, ειδικά σχέδια αξιοποίησης (EL)
Government ownership -- Greece -- Management (EN)
Government ownership -- Greece (EN)
Public real estate property, strategic plan of exploitation of public real estate property, operational plan of exploitation of public real estate property, special plans of exploitation (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015 (EN)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.