Το δίκαιον εις τας πρωτογόνους ομάδας : Εθνολογική και Κοινωνιολογική Μελέτη

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share1947 (EN)
Το δίκαιον εις τας πρωτογόνους ομάδας : Εθνολογική και Κοινωνιολογική Μελέτη (EL)

Κώτης, Ιωάννης (EL)

Δίκαιο, Αρχαίο (EL)
Law, Ancient (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

1947 (EL)

Αρχείον οικονομικών και κοινωνικών επιστημών 1 (25-29) σ. 35-58 (1945-1947) (EL)

Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε., 1886-1982 (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)