Εργασιακό στρες, επαγγελματική εξουθένωση και επαγγελματική ικανοποίηση των νηπιαγωγών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εργασιακό στρες, επαγγελματική εξουθένωση και επαγγελματική ικανοποίηση των νηπιαγωγών (EL)

Σιαμπουρδάνης, Αθανάσιος (EL)

Αντωνίου, Αλέξανδρος - Σταμάτιος (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Νηπιαγωγοί (EL)
Επαγγελματική εξουθένωση (Ψυχολογία) (EL)
Εργασιακό άγχος (EL)
Εργασιακή ικανοποίηση (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.