Μεροληψίες και διακρίσεις κατά τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού: έρευνα πεδίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μεροληψίες και διακρίσεις κατά τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού: έρευνα πεδίου (EL)

Σταύρου, Ιωάννα (EL)

Κατερέλος, Ιωάννης (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Διακρίσεις στην απασχόληση (EL)
Επιλογή προσωπικού (EL)
Συνέντευξη εργασίας (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.