Διερεύνηση των στάσεων προσωπικού και ασθενών ως προς την ανάπτυξη μονάδας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του γενικού νοσοκομείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Διερεύνηση των στάσεων προσωπικού και ασθενών ως προς την ανάπτυξη μονάδας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του γενικού νοσοκομείου (EL)

Ποταμιάνος, Γ. (EL)

Τουμανίδης, Σ. (EL)

άρθρο (EL)

Κοινωνική ψυχολογία -- Έρευνα -- (EL)
Social psychology -- Research -- (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1997 (EL)

Ψυχολογικά θέματα, τόμ. 08, τεύχ. 1-3, 107-124 (1997) (EL)

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.