Αι ελληνοβραζιλιαναί εμπορικαί συναλλαγαί και η προοπτική της εξελίξεως των

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1956 (EL)
Αι ελληνοβραζιλιαναί εμπορικαί συναλλαγαί και η προοπτική της εξελίξεως των (EL)

Καλιτσουνάκης, Δημήτριος (EL)

άρθρο (EL)

Ελλάδα -- Εμπόριο -- Ιστορία (EL)
Greece -- Commerce -- History (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1956 (EL)

Αρχείον οικονομικών και κοινωνικών επιστημών 36 (Α) σ. 249-262 (1956) (EL)

Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε., 1886-1982 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.