Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ως εργαλείο προώθησης της γαλάζιας ανάπτυξης: οι θεσμικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ως εργαλείο προώθησης της γαλάζιας ανάπτυξης: οι θεσμικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL)
Maritime spatial planning as a promotional tool of blue growth EU initiatives and policies (EN)

Μπανούσης, Δημήτριος Α. (EL)

Καραγεώργου, Βασιλική Ι. (EL)
Τσάλτας, Γρηγόρης Ι., 1950- (EL)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (EL)
Πλατιάς, Χαράλαμπος, 1966- (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, ΘΧΣ, Ολοκληρωμένη Παράκτια Διαχείριση Ζωνών, ΟΠΔΖ, Γαλάζια Ανάπτυξη, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Οικοσυστημική Διαχείριση, Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕ (EL)
Δίκαιο της θάλασσας (EL)
Διατήρηση θαλάσσιων πόρων -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)
Marine resources conservation -- Law and legislation -- European Union countries (EN)
Maritime Spatial Planning, MSP, Integrated Coastal Zone Management, ICZM, Blue Growth, Sustainable development, Ecosystem management, Integrated Maritime Policy, European Union, EU (EN)
Law of the sea (EN)
Maritime law (EN)
Marine spatial planning (EN)
Maritime law -- European Union countries (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015 (EN)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.