Η αιολική ενέργεια στο πλαίσιο της Κοινής Ενεργειακής Πολιτικής. Ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αιολική ενέργεια στις εθνικές πολιτικές. Η περίπτωση της Ελλάδας».

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η αιολική ενέργεια στο πλαίσιο της Κοινής Ενεργειακής Πολιτικής. Ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αιολική ενέργεια στις εθνικές πολιτικές. Η περίπτωση της Ελλάδας». (EL)

Νικολάου, Φωτινή (EL)

Τσάλτας, Γρ. (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Ενεργειακή πολιτική -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- (EL)
Αιολική ενέργεια -- Ελλάδα -- (EL)
Αιολική ενέργεια -- Δίκαιο και νομοθεσία - (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.