Οι αναπτυσσόμενες χώρες των περιφερειακών θαλασσών και η μελλοντική ρύθμιση της νέας σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας στους τομείς της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
Οι αναπτυσσόμενες χώρες των περιφερειακών θαλασσών και η μελλοντική ρύθμιση της νέας σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας στους τομείς της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας (EL)

Αναστασίου, Δ. Τάσος (EL)

Σιδηρόπουλος, Ηλίας (EL)

Μεταπτυχιακή εργασία (EL)

Θάλασσα, Δίκαιο της (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1986 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.