Η πολιτική μεταφορών της Ε.Ε μέσα από την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η πολιτική μεταφορών της Ε.Ε μέσα από την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων (EL)
The transport policy within the European Union by the development of the transeuropean networks (EN)

Καλοδήμος, Σωτήριος Θ. (EL)

Στεφάνου, Κωνσταντίνος (EL)
Πασσάς, Αργύρης Γ. (EL)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (EL)
Ταγαράς,Χαρης Ν. (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

κοινή πολιτική μεταφορών,διευρωπαικά δίκτυα μεταφοράς, διασύνδεση, διαλειτουργικότητα, διατροπικότητα, αειφορία, κοινωνική συνοχή (EL)
common transport policy, traneuropean transport, networks, interconnection, interoperability, intermodality, sustainability, social cohesion (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015 (EN)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.