Οι τοπικές και περιφερειακές αρχες στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχες στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Κοκμοτού, Ζαφειρία (EL)

Παπαγιάννης, Δονάτος Ι. (EL)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- Πολιτική και διακυβέρνηση
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Περιφερειακός προγραμματισμός -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)
Κοινοτική ανάπτυξη -- Ελλάδα (EL)
Κοινοτική ανάπτυξη -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)
European Union countries -- Politics and government (EN)
Regional planning -- European Union countries (EN)
Community development -- Greece (EN)
Local government -- European Union countries (EN)
Community development -- European Union countries (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008-07
2009-03-26T15:00:55Z
2009-03-26

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.