Υποκειμενική ευεξία,δημογραφικές και ενδοπροσωπικές μεταβλητές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Υποκειμενική ευεξία,δημογραφικές και ενδοπροσωπικές μεταβλητές (EL)

Καραδήμας, Ευάγγελος Χ. (EL)

Καλαντζή-Αζίζι, Αναστασία (EL)

άρθρο (EL)

Ψυχική υγεία (EL)
Άγχος (Ψυχολογία) (EL)
Υποκειμενικότητα (EL)
Mental health (EN)
Subjectivity (EN)
Stress (Physiology) (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 12) (τεύχ. 4) 506-523 (2005) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.