Η μέτρηση του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου:Μια εναλλακτική μεθοδολογική και στατιστική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η μέτρηση του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου:Μια εναλλακτική μεθοδολογική και στατιστική προσέγγιση (EL)

Μυλωνάς, Κώστας (EL)

Ξανθοπούλου, Χρυσάνθη (EL)

άρθρο (EL)

Ψυχολογία (EL)
Επίπεδα ευφυίας (EL)
Psychology (EN)
IQ (Intelligence quotient) (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 14) (τεύχ. 1) 76-95 (2007) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.