Προκαταρκτική μελέτη των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών της Κλίμακας ΑκαδημαϊκώνΚίνητρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Προκαταρκτική μελέτη των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών της Κλίμακας ΑκαδημαϊκώνΚίνητρων (EL)

Τσορμπατζούδης, Χαράλαμπος (EL)

Γρουϊος, Γεώργιος (EL)
Μπαρκούκης, Βαίλειος (EL)

άρθρο (EL)

Ψυχομετρία -- Έρευνα -- Μεθοδολογία -- (EL)
Κίνητρο στην εκπαίδευση -- (EL)
Psychometrics -- Research -- Methodology -- (EN)
Motivation in education -- (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2001 (EL)

Ψυχολογία, τόμος 8, τευχ. 4, 526-537 (2001) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.