Ο σχηματισμός κεφαλαίου εις τας υπανάπτυκτους χώρας: διερεύνησις του συστήματος του Nurkse

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share1961 (EN)
Ο σχηματισμός κεφαλαίου εις τας υπανάπτυκτους χώρας: διερεύνησις του συστήματος του Nurkse (EL)

Νόνικας, Σπυρίδων (EL)

Κεφαλαιοκρατία -- Αναπτυσσόμενες χώρες (EL)
Capitalism -- Developing countries (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

1961 (EL)

Αρχείον οικονομικών και κοινωνικών επιστημών 1 (41) σ. 259-269 (1961) (EL)

Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε., 1886-1982 (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)