Η έννοια του εαυτού και οι σχέσεις της με γνωστικούς και μεταγνωστικοΰς παράγοντες που αφορούν επιδόσεις σε ειδικούς τομείς γνώσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Η έννοια του εαυτού και οι σχέσεις της με γνωστικούς και μεταγνωστικοΰς παράγοντες που αφορούν επιδόσεις σε ειδικούς τομείς γνώσης (EL)

Δερμιτζάκη, Ελένη (EL)

Ευκλείδη, Αναστασία (EL)

άρθρο (EL)

Ψυχογλωσσολογία (EL)
Εφηβική ψυχολογία (EL)
Language and languages -- Psychological aspects (EN)
Adolescent psychology (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2000 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 7) (τεύχ. 3) 354-368 (2000) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.