Βιοψυχολογία της ενίσχυσης: Μελέτες ενδοκρανιακοΰ αυτοερεθισμού και ο ρόλος της ντοπαμίνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Βιοψυχολογία της ενίσχυσης: Μελέτες ενδοκρανιακοΰ αυτοερεθισμού και ο ρόλος της ντοπαμίνης (EL)

Παναγής, Θ. Γεώργιος (EL)

άρθρο (EL)

Ψυχοβιολογία -- (EL)
Εγκέφαλος -- (EL)
Brain -- (EN)
Biopsychology -- (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2002 (EL)

Ψυχολογία, τόμος 9, τευχ. 1, 92-115 (2002) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.