Η ατελής αρχιτεκτονική της ανθρώπινης οντογένεσης: Επιλογή, βελτιστοποίηση και αντιστάθμιση ως θεμέλια της αναπτυξιακής θεωρίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η ατελής αρχιτεκτονική της ανθρώπινης οντογένεσης: Επιλογή, βελτιστοποίηση και αντιστάθμιση ως θεμέλια της αναπτυξιακής θεωρίας (EL)

Baltes, Paul B. (EL)

άρθρο (EL)

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση -- (EL)
Ανθρώπινη γενετική -- (EL)
Continuing education -- (EN)
Human genetics -- (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2002 (EL)

Ψυχολογία, τόμος 9, τευχ. 2, 252-279 (2002) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.