Έκθεσις του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γεώργιου Ι. Μαύρου προς την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της 29 Απριλίου 1966 επί του Ισολογισμού του έτους 1965

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈκθεσις του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γεώργιου Ι. Μαύρου προς την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της 29 Απριλίου 1966 επί του Ισολογισμού του έτους 1965 (EL)

Μαύρος, Γεώργιος (EL)

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες -- Ελλάδα -- Ιστορία (EL)
Banks and banking -- Greece -- History (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1966 (EL)

Αρχείον οικονομικών και κοινωνικών επιστημών 2 (46) σ. 279-293 (1966) (EL)

Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε., 1886-1982 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.