Η γνωστική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο: Γιατί, πώς, και με ποια αποτελέσματα;

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Η γνωστική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο: Γιατί, πώς, και με ποια αποτελέσματα; (EL)

CÈbe, Sylvie (EN)
Paour, Jean-Louis (EN)

Συγκολλίτου, Ευθυμία (μετ) (EL)
Ευκλείδη, Αναστασία (επιμ-μετ) (EL)
Λεοντιάδου, Κρυσταλλία(μετ) (EL)

άρθρο (EL)

Εκπαίδευση, Προσχολική (EL)
Γνωστική μάθηση (EL)
Cognitive learning (EN)
Education, Preschool (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 6) (τεύχ. 3) 278-298 (1999) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.