Εφαρμοσμένη βιολογία στον τρίτο κόσμο: η πάλη για επαναστατική επιστήμη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Εφαρμοσμένη βιολογία στον τρίτο κόσμο: η πάλη για επαναστατική επιστήμη (EL)

Levin, Richard (EN)

Τσούρτη, Σ. (EL)
Οικονόμου, Γ. (EL)

άρθρο (EL)

Εφαρμοσμένη οικολογία -- Αναπτυσσόμενες χώρες (EL)
Κομμουνισμός και οικολογία (EL)
Αγροτική ανάπτυξη -- Αναπτυσσόμενες χώρες (EL)
Κομμουνισμός και επιστήμη (EL)
Rural development -- Developing countries (EN)
Applied ecology -- Developing countries (EN)
Communism and ecology (EN)
Communism and science (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1997-09
2009-04-06T11:38:32Z
2009-04-06

1105-9141
Ουτοπία: διμηνιαία έκδοση θεωρίας και πολιτισμού (26), 133-150. (1997) (EL)

Στάχυ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.