Οργάνωση & Διαχείριση του Σώματος στον Έντεχνο Δυτικό Παραστατικό Χορό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οργάνωση & Διαχείριση του Σώματος στον Έντεχνο Δυτικό Παραστατικό Χορό (EL)

Κούστας, Παναγιώτης (EL)

Μπακουνάκης, Νίκος (EL)
Ποταμιάνος, Δημήτρης (EL)
Τσιβάκου, Ιωάννα (EL)

Μεταπτυχιακή εργασία (EL)

Κοινωνική δομή -- (EL)
Παραστατικές τέχνες -- (EL)
Χορός -- (EL)
Ανθρώπινο σώμα -- (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.