Το νέο θεσμικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.Η σύζευξη περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το νέο θεσμικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.Η σύζευξη περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής (EL)

Νασιάκου, Σοφία (EL)

Στεφάνου, Κων. (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Ενεργειακή πολιτική -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.