Στίγμα και ψυχική διαταραχή: Ο δρόμος προς τον αποστιγματισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Στίγμα και ψυχική διαταραχή: Ο δρόμος προς τον αποστιγματισμό (EL)

Οικονόμου, Μαρίνα (EL)

Λούκη, Ελένη (EL)
Γραμανδάνη, Χριστίνα (EL)
Γιώτης, Λάμπρος (EL)
Στεφάνης, Κώστας (EL)

άρθρο (EL)

Στίγμα (Κοινωνική ψυχολογία) (EL)
Σχιζοφρένεια (EL)
Schizophrenia (EN)
Stigma (Social psychology) (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 13) (τεύχ. 3) 28-43 (2006) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.