Κοινωνική πολιτική και περιφερειακή ανάπτυξη: Περιφερειακές ανισότητες ως προς την κατανομή των πόρων της δημόσιας δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚοινωνική πολιτική και περιφερειακή ανάπτυξη: Περιφερειακές ανισότητες ως προς την κατανομή των πόρων της δημόσιας δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα (EL)
Social Policy and Regional Development : Regional disparities in resource allocation of public secondary hospital care in Greece (EN)

Αδαμόπουλος,Αθανάσιος,Δημήτριος (EL)

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (EL)
Χριστοφάκης,Εμμανουήλ (EL)
Γιώτη-Παπαδάκη,Όλγα (EL)
Λυμπεράκη,Αντιγόνη (EL)

Υγεία, νοσοκομείο, ανισότητες, rawp formula, βέλτιστη κατανομή πόρων. (EL)
Health, Hospital, inequalities, rawp formula, optimal resource allocation. (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

2015 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.