Η εκχώρηση απαιτήσεων στις κατασκευαστικές συμβάσεις δημοσίων έργων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η εκχώρηση απαιτήσεων στις κατασκευαστικές συμβάσεις δημοσίων έργων (EL)

Αλεξοπούλου, Μαρίας Π. (EL)

Μπώλος, Άγγελος (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Δημόσια έργα -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)
Public works -- Law and legislation -- European Union countries (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.