Το καθεστώς δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης για την ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ανθρωπινού δυναμικού ' της δημοσιάς διοίκησης στο πλαίσιο του προγράμματος διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας (πρόγραμμα "πολιτεία”’ n. 28i®/01 και 334s/05}.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το καθεστώς δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης για την ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ανθρωπινού δυναμικού ' της δημοσιάς διοίκησης στο πλαίσιο του προγράμματος διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας (πρόγραμμα "πολιτεία”’ n. 28i®/01 και 334s/05}. (EL)

Φατούρος, Κων/νος (EL)

Ρούσσης, Γεώργιος (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση (EL)
Ανθρώπινο κεφάλαιο (EL)
Δημόσια διοίκηση -- Ελλάδα (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007-2008 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.