Η Προστασία των Καταναλωτών στις Συμβάσεις Καταναλωτικής Πίστης υπό τη νέα οδηγία 2008/48/ΕΚ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η Προστασία των Καταναλωτών στις Συμβάσεις Καταναλωτικής Πίστης υπό τη νέα οδηγία 2008/48/ΕΚ (EL)

Καπρέλη, Παναγιώτα (EL)

Δούβλης, Β. (EL)

μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Προστασία καταναλωτή -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.